Loading...

مشکلات به وجود آمده در اثر نوفه ی کوبه ای در سالیان اخیر رو به فزونی است. دلیل این اتفاق سبک سازی مصالح و تکنیک های ساخت و ساز در ساختمان هاست. این بناهای سبک آسان تر از گذشته به لرزش در میایند و نوفه های سازه ای و کوبه ای در اثر رزونانس به بخش های دیگر ساختمان منتقل می شود. نوفه کوبه ای اثرات مخرب زیادی دارد:

 بر روی سلامت ساکنین 

نوفه کوبه ای، سر و صدایی لحظه ای با شدت بالاست که باعث ایجاد استرس، تغییر ریتم تنفسی و تنش عضلانی در فرد می گردد. در اثر این نویز احتمال بیدارشدن افزایش و در نتیجه کیفیت خواب کاهش می یابد. فضای مناسب برای جلوگیری از آثار بهداشتی آلودگی صوتی می بایست عایق بندی صوتی مناسبی داشته باشد. 

 بر روی روابط میان همسایه ها 

آپارتمان و برج نشینی مستلزم رعایت شرایطی در حفظ حریم خصوصی افراد است. یکی از موارد مورد جدال ما بین همسایه ها نوبه کوبه ای است که از سقف وارد حریم آنها می شود.


یکی از مهمترین راهکارهای کاهش این آثار مخرب، استفاده از عایق صوتی کف در ساختمان هاست که در نوشته های آینده به تشریح این تکنیک خواهیم پرداخت.