Loading...

فیلتر میان گذر - Bandpass Filter : فیلتری است که سیگنال های پایین تر و بالاتر از میزان مورد نظر را کاهش می دهد.

پهنای باند - Bandwidth : به دامنه فرکانسی که توسط یک دستگاه عبور یا تولید می گردد اطلاق می گردد.

باس/بم - Bass : دامنه فرکانس های پایین می باشد.

تقویت باس - Bass Boost : افزایش سطح دامنه فرکانس های پایین که توسط مدار دیجیتال یا آنالوگ صورت می پذیرد.

نبض - Beats : نواسانات متناوبی است که مانند ضربان قلب شنیده می شود. در آکوستیک زمانی این پدیده رخ میدهد که دو موج با اختلاف فرکانس ناچیز ترکیب شوند.