Loading...

از مسائل مورد توجه در مورد فوم‌های پلی‌یورتان، تغییر رنگ آن‌ها با گذشت زمان است. از آنجایی که انعطاف‌پذیری مناسب، یک ویژگی کلیدی فوم پلی‌یورتان در جذب ارتعاشات و صدا است در پروسه تولید به آن ایزوسیانات آروماتیک اضافه می‌گردد. فوم‌های پلی‌یورتان بر پایه ایزوسیانات آروماتیک با قرار گرفتن در معرض نور طیف مختلفی از زردی را نشان می‌دهند. زرد شدن یک اثر سطحی است و تأثیر قابل توجهی بر خواص فیزیکی فوم ندارد­­. میزان زرد شدن به شدت تابشی که فوم در معرض آن قرار می‌گیرد بستگی دارد، تابش فرابنفش از طریق واکنش رادیکال آزاد پیوندها را می‌شکند (رادیکال آزاد، اتم‌هایی حاوی الکترون جفت نشده هستند) این واکنش‌ها می‌توانند پیچیده باشند و در نتیجه گونه‌های مختلف رنگی شکل می‌گیرد. اثر تابش پرتو فرابنفش نور خورشید را می‌توان با افزودن مواد شیمیایی ضداشعه (anti UV) کاهش داد.

به منظور بررسی تغییرات ساختاری، نمونه‌هایی از فوم‌ در کوره (aging oven) تحت تابش پرتو فرابنفش با طول موج 300-700 نانومتر و مدت زمان تابش 168 ساعت قرار می‌گیرند، ارزیابی بصری فوم‌ها تغییر شدیدی را در طول قرارگیری در معرض پرتو نشان نمی‌دهد. قرار گرفتن فوم در شرایط تسریع کننده کوره معمولاً متناسب با 6 تا 12 ماه شرایط معمول می‌باشد.

از آنجا که فوم به کار رفته در عایق کوبه‌ای یا آویزهای آکوستیک سقف کاذب به صورت مدفون و یا در محلی به دور از نور خورشید قرار می‌گیرد، موردی برای نگرانی وجود ندارد تنها توصیه می‌شود در صورت امکان؛ قبل از نصب و یا در زمان انبار کردن در محیطی دور از تابش مستقیم نور خورشید نگه‌داری شوند.