Loading...

اعتلای کیفی از منظر توسعه پایدار در ساختمان های ایران که یکی از اهداف خانه توسعه پاک است نیازمند دانش و همتی در متولیان صنعت ساختمان کشور است.

شرکت ایرانیان اطلس به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های ساختمانی همواره در این مسیر با نگاهی آینده نگر و تصمیماتی الگو ساز قدم برداشته است. در همین راستا با استقبال مدیر عامل محترم این شرکت، جناب آقای مهندس روزخوش، سمیناری با ارایه دپارتمان آکوستیک شرکت خانه توسعه پاک (آوالوژی) در حضور تیم های فنی شرکت های وابسته به این هلدینگ، موضوع مشاوره آکوستیک در ساختمان ها و بهره گیری از این امکان ارزشمند برگزار گردید. در این جلسه اهمیت این خدمت در ساخت و سازها تشریح گردید و جایگاه این مشاوران در پروژه های شاخص دنیا بیان شد.