Loading...
Alt

Acoutical Hangers
آویزهای آکوستیکی

Alt

محدود کردن انتقال صدا از واحد بالا به زیرین نیازی ضروری است چرا که یکی از اصلی‌ترین عوامل نارضایتی در ساختمان‌ها است. در بسیاری از موارد تنها گزینه در دسترس برای افرادی که در طبقه زیرین همسایگان پر سر و صدا زندگی می‌کنند، استفاده از سقف کاذب آکوستیک است.
سیستم سقف کاذب ویبرالوگ TM روشی مناسب برای جلوگیری از عبور صدای کوبه‌ای و هوابرد از ساختار کف به قسمت زیرین است. استفاده از این محصول افزایش محسوسی در عایق‌بندی صوتی فضا ایجاد می‌نماید. نصب این سیستم در مقایسه با روش‌های مرسوم اجرای سقف کاذب پیچیدگی‌ مضاعفی نداشته و خللی در مراحل مختلف اجرا بروز نمی‌کند. 

  اتصال اجزای مختلف به سقف سازه‌ای

  • سقف کاذب
  • لوله های تاسیساتی
  • دستگاه ها و تجهیزات سقفی

  مقایسه متریال های مختلف

Alt

فنر

بازه فرکانس طبیعی بین 2 تا 7 هرتز 
موثر در فرکانس های پایین و متوسط
تغییر شکل زیاد
میرایی  پایین

Alt

لاستیک

بازه فرکانس طبیعی بین 10 تا 15 هرتز 
موثر در فرکانس های متوسط و بالا 
تغییر شکل کم
میرایی  متوسط

Alt

ویبرالوگ TM

بازه فرکانس طبیعی بین 7 تا 12 هرتز 
موثر در طیف کامل فرکانس 
تغییر شکل کم
میرایی  بالا


  5.3 دسیبل کاهش در فرکانس 100 هرتز

Alt

 VIBRALOGTM C Series


3D Test