Loading...

برای کاهش انتقال صدا مابین اتاق‌های مجاور و یا جداره های بیرونی ساختمانی که تیغه چینی در آن انجام شده است، اغلب از نصب پوششی بر روی تیغه استفاده می گردد که میتواند دیوار پوش یا دیوار کاذب باشد.

با توجه به ضخامت کم و چگالی پایین دیوارپوش ها و همچنین اتصال مستقیم به تیغه موجود، از آنها توقع عملکرد بالایی وجود ندارد. لذا اجرای دیوار کاذب گزینه کاربردی تری در نظر گرفته شده است. این پوشش‌ها نقش غیرباربری دارند و شامل سازه سبک فلزی هستند که یک یا چند لایه صفحات روکش‌دار گچی روی آن‌ها پیچ شده‌اند.

در سیستم آویز دیوار ویبرالوگ™ قاب فلزی توسط آویزهایی به دیوار متصل گردیده که درآن‌ها از لایه‌ای الاستیک استفاده می‌شود، این آویزها برای جداسازی آکوستیکی دیوارهای داخلی و جلوگیری از انتقال ارتعاش و صدا(کوبه ای و هوابرد) به کار می‌روند و راندمان میرایی بالایی ایجاد می‌کنند. سیستم آویز دیوار ویبرالوگ™ در فرکانس های پایینتر از 250 هرتز نیز دارای عملکرد مناسبی است.


Alt

به همراه پنل گچی ساده

Alt

به همراه پنل گچی آکوستیکی